Teenused

Fekaalivedu 

Reovee äravedu kohtadest, kus ühiskanalisatsiooniga puudub 

Kanalisatsioonitorustike survepesu 

Kanalisatsioonitrasside puhastamine ja survepesuga läbipesu, regulaarne puhastamine hoiab ära ummistuse tekkimise.

Pakume kanalisatsioonitorustike ummistuse kõrvaldamiseks ja ennetamiseks survepesu teenust, mille käigus eemaldame kanalisatsioonitorude seintele aja jooksul kogunenud mustuse. Torustikku ladestunud ummistusi purustatakse kõrge veesurvega. 


Мойка канализационных трубопроводов под давлением

Очистка канализационных труб и мойка под давлением, регулярная очистка предотвращает засоры.

Мы предлагаем услугу мойки под давлением для устранения и предотвращения засорения канализационных труб, в ходе которой удаляем грязь, скопившуюся со временем на стенках канализационных труб. Засоры, образовавшиеся в трубопроводе, разрушаются высоким давлением воды.